360artiiNTG_Logo_(v2.1)_20180813.png

İNSANİ ve TOPLUMSAL GELİŞİM

ntg.jpg

360arti1 olarak, Sosyal sorumluluk, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektörün bir amaç etrafında toplanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir. Kişisel çıkarların ve kar amacının dışında insanlık adına güzel şeylerin yapılması ve yapılmasına destek olmak, toplumsal faydayı gözeterek hareket etmektir. Toplum olarak çözüm üretilmesinde, adaletin sağlanması, iyileştirilmesinde öncelik verilen sosyal sorumluluk projeleri eğitim, sağlık, çevre sorunları olarak düşünüyoruz.


Sosyal sorumluluğun faydaları;
•    Toplumsal yaşamın sürdürülebilir olmasının sağlanması,
•    İhtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi gereksinimlerinin giderilmesinin sağlanması,
•    Hassas ve duyarlı bireylerin yetişmesinin sağlanması,
•    Toplumsal yaşamda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve gündem haline getirilerek yardımlaşmanın sağlanması olarak düşünebilirsiniz.

 

Kurumsal sosyal sorumluluk nedir?
Toplumdan aldığını topluma kazandırma ilkesi esas alınarak toplumun refah seviyesi, eğitim ve sağlık faaliyetlerine destek olma durumudur. Kurumları pozitif yönde etkileyen ve kitleleri harekete geçiren sosyal, çevresel ve finansal başarılar için oluşturulan projelerdir. Kurumun ileride yaşama ihtimali olan negatif etkileri ortadan kaldırarak marka imajı konusunda destek sağlarlar.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Bahsettiğimiz birçok proje şirketlerin eksik, iyileştirmeye açık ya da gelişime ihtiyaç duyulan alanlarda toplum refahı için yürüttüğü projelerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk şirketlerin uzun vadeli stratejik çıkarlarıdır. Marka imajı oluşturmak ve kurumun bilinirliliğini artırma açısından kullanılır. Çalışan motivasyonunu artırdığı gibi çalışan bağlılığını korumaya da yardımcı olur. Kurumlar yaptıkları projeleri ile iç müşteri kitlesi olan çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme ve bu yol ile itibar kazanma bilinci yatmaktadır. Eğitim, sağlık, insan hakları gibi konuların yanında iş kazalarını önleme, meslek hastalıklarını azaltma konularında da faaliyet yürütürler.

 

Kurumsal sosyal sorumluluğun yararları;
•    Müşteri ve çalışan bağlılığı oluşmasına yardımcı olur.
•    Bağış algısı ile perakende satışları artırır.
•    Marka itibarı oluşturur ve marka gelişimini sağlar.
•    Pazar fırsatı yakalamasına ve rekabet avantajını korumasına destek olur.
•    Bağlantılı kurumlar için fayda sağlayarak, iyi niyeti geliştirir.