Kalite Anlayışı

kalite anlayışı.jpg

360arti1 Şirketler Grubu’nun kalite anlayışının temelinde ürettiği mal ve hizmetten, hizmet verdiği müşterinin / kuruluşun tatmini yer alır.

Gerçekleşmiş kalite; verimliliği artırırken maliyeti azaltacak, ön görülen sorunları çözecek, rekabet gücünü yükseltecektir.

Bu çerçevede; Uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörün en iyi ürünleri ile müşterimizin buluşmasını sağlarız. İşimizi temiz, düzgün profesyonel bir anlayışla tamamlar, takım çalışması anlayışıyla hareket ederiz.

Müşteri memnuniyetinin esas aldığımız için sürekliliği sağlayıcı tedbirlerimizi işin başında alırız. Kalite yönetim sistem anlayışımız gereği uluslararası kalite sistem standartlarına uygun bir perspektifle çalışırız.

Aldığımız artık miktarları azaltıcı tedbirler ile oluşmasının önüne geçilmeyen atıklar için rutin tedbir ve çevre kirliliğini asgariye indirmek için önlemler alırız.

Kalite anlayışımızı her yıl personelle yaptığımız eğitim çalışmaları ile geliştirir, çevresel duyarlılık konusunda doğaya zarar vermeyecek kaynak kullanımlarına yöneliriz.

İş sağlığı ve güvenliğini önemser, konu ile ilgili personelimizin gerekli eğitim ve sertifikalarını almalarını sağlarız.

Çalışma alanımızda gerçekleşebilmesi muhtemel kaza, hasar ve tehlikeli henüz işin başında kontrol ederek gerekli her türlü tedbiri alırız.