KVKK

kvkk.jpg

2. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

360arti1 Şirketler Grubu, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler;

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek

 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak

 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek

Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;

 • Abone portföyümüzü yönetmek

 • Her türlü araçla iletişim kurmak

 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak

 • Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek

 • Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek

 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak

 • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek

 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlar

2