Sistem & Network

sistem network.jpg

Bu çözüm tipinde 360arti1 , belirlenen kapsamdaki IT operasyonunun yönetimini riskleri ile birlikte kurumdan devralır. Hizmetin eksiksiz yürütülebilmesi için gerekli ekibi kurar, eğitim ve oryantasyon sürecini planlar, dokümantasyonu oluşturur ve operasyonu yürütmeye başlar. Bu hizmetin kapsamında 7/24 bakım ve destek, proje ve versiyon yükseltme, lisanslama, problem ve vaka yönetimi, iş planlanması ve takibi, kaynak planlanması ve yönetiminin yanı sıra detaylı raporlama bulunmaktadır.

Analiz
360arti1 uzmanları, sağlık taraması hizmeti ile IT altyapısında kontrol ve veri toplama işlemlerini gerçekleştirir. Mevcut donanım ve yazılım envanteri, lisanslar, hizmetler, IT ekip yapısı, iş sürekliliği ihtiyaçları ve IT süreçleri, kurumun IT ekipleri ile birlikte incelenir.

Raporlama ve Sunum
Analiz çalışması esnasında toplanan veriler üzerinde detaylı bir çalışma yapılır. IT altyapısındaki eksiklerin en doğru ve efektif bir şekilde giderilebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım, eğitim, danışmanlık ve destekleyici hizmetler belirlenir. Bu ihtiyaçlar detaylı bir şekilde raporlanır ve sunulur.

Hizmet Seçimi
Yapılan analiz ve sonunda sunulan rapor, hangi hizmetin ne şekilde alınması gerektiğini ortaya çıkarır. Alınacak hizmet tipi ve kapsamı, firma ile birlikte net bir şekilde belirlenir.

Hizmete Başlanması
Belirlenmiş kapsam üzerinde kurum ve 360arti1 anlaşma sağladıktan sonra kuruma hizmetin ne şekilde işleyeceği anlatılır. 360arti1 ekipleri, hizmetin belirlenen şartlarda yerine getirilmesi için süreci başlatır. Hizmetin kapsama uygun ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kurumun IT altyapısında gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılır.

Yürütme ve Raporlama
Hizmet, bu noktadan itibaren anlaşma kapsamı, üzerinde anlaşılan teknoloji ve SLA’ler ile yürütülür. Hizmet süresince firma periyodik olarak ziyaret edilerek; verilen hizmet, açılan ve kapatılan çağrılar, yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler raporlanır. İhtiyaç duyulan düzeltme ve iyileştirmeler hizmet sürecinde sürekli olarak yapılarak, hizmet kalitesi garanti altına alınır.