Yazılım

yazılımı.jpg

Kurumunuzun / firmanızın süreç ve ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen, kaynak kodlarının ve tüm verilerin sizlere ait olduğu hizmetlerdir.
360arti1 yazılım geliştirme hizmetlerini 3 farklı şekilde sunar:

 

  1. Yazılım Uzmanı Temini

  2. Yazılım Uzmanı Temini + Proje Yönetimi

  3. Anahtar Teslim Yazılım Geliştirme

Yazılım Uzmanı Temini
360arti1, yazılım projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca, ihtiyaç duyduğunuz nitelikteki yazılım uzmanlarını temin eder. Proje yönetimi ise sizin tarafınızdan gerçekleştirilmektedir. Yazılım uzmanları 360arti1’da bordrolu olmakla birlikte, idari açıdan tamamen size bağlı çalışır. Uzmanların gelişim ve devamlılığından da 360arti1 sorumludur.

Yazılım Uzmanı Temini + Proje Yönetimi
Bu hizmet tipinde yazılım uzmanı temin edilmesinin yanı sıra proje yönetimi de 360arti1 tarafından yürütülmektedir. Çevik (Agile) metodolojiyle yürütülen bu projelerin ekiplerinde sizin personeliniz de yer alabilir ve karma takımlar oluşturulabilir. Bu sayede işin devamında ekipleriniz projeye tamamıyla hakim olabilir. Birlikte çalışma sisteminin, ekiplerinizin teknik gelişimine de çok pozitif katkısı olur. Proje düzenli iterasyonlarla geliştirilir; kapsam ve süre ile ilgili riskler minimize edilerek, ilerleme raporları periyodik olarak paylaşılır.

 

Anahtar Teslim Yazılım Geliştirme
Bu hizmet tipinde; tüm analiz, geliştirme, test ve - ihtiyaç olursa - yaygınlaştırma süreçlerinin sorumluluğu 360arti1 Yazılım'dadır. Bu hizmet tipinin kritik noktaları; analiz sürecinin çok ayrıntılı olarak gerçekleştirilmesi, geliştirilecek tüm ekranların, iş akışlarının ve iş kurallarının ayrıntılı olarak belgelendirilmesidir.